Hvad er læring?

Læring kan enkelt forklares ved at være den proces, hvorigennem barnet omsætter information til viden/tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at handle og danne nye erfaringer.

Læring er en social proces, som foregår i relationer med omgivelserne, det fysiske miljø og via de redskaber og ressourcer som barnet har adgang til.

 

Børn og voksne har mange intelligenser og tilegner sig nemmest læring med den intelligens de er stærkest i. Jeg er opmærksom på, at få styrket alle barnets intelligenser ved at lære med forskellige redskaber.

 

Jeg ser børnene i børneperspektiv, er empatisk, og sætter mig ind i hvordan de har det, forstår deres intentioner, ser deres behov og lyst, og tager udgangspunkt i netop deres erfaringsverden.

Alle små børn har gode intentioner, de reagerer og agerer ud fra den viden de har tilegnet sig.

 

Min opgave er at understøtte og udvikle deres kompetencer og det gøres bedst ved at se barnet i børnehøjde og være i ligeværdigt samspil.

 

Jeg medinddrager og sætter ord på alt hvad vi laver og er lyttende til børnenes viden og impulser. Når børn mødes i børneperspektiv, udvikles følgende kompetencer:

- Evnen til at kommunikere

- Indgå i dialog

- At kunne samarbejde

- At afsøge viden

- At kunne tænke selvstændigt

 

Jeg møder selvfølgelig det enkelte barn på dets udviklingsstadie og tager udgangspunkt i dets kompetencer.

 

Børn skal anerkendes, det giver højere selvværd.

Følelsen af at det lykkes er en forudsætning for at opnå en positiv selvforståelse. Det kan være hverdags situationer som at deltage i aktiviteter, være fælles om tingene, håndtere konflikter men også evnen til at forstå og håndtere egne følelser.

BØRNS REAKTIONER ER ALTID MENINGSFULDE!

 

Vores daglige aktiviteter og fælles samvær, er nøje tilrettelagt med henblik på at styrke og udvikle børnenes naturlige nysgerrighed og sociale kompetencer, og ikke mindst barnets selvværd, alt sammen noget de får brug for i deres videre færd, som allerede starter i børnehaven.

Bund 3.jpg

At starte

i en pasningsordning er en stor forandring i jeres lille barns liv. Det er vigtigt at I vælger den rette voksne til at passe jeres barn. Vælg derfor en person som I har god kemi med, er tryg ved og som har de værdier I sætter højt.

Børn i alderen 0-3 år kan ikke få for meget tryghed. Når børn er trygge bliver de nysgerrige, har det sjovt, tager imod læring og udvikler sig.

Jeg er en meget aktiv person, der skaber harmoni og giver jeres barn trygge og rolige omgivelser.

Profil >

bund2.jpg

Åbningstider

Pasningsordningen har åbent 46,5 timer pr. uge.

Mandag  7:00 - 16.15
Tirsdag  7:00 - 16.15
Onsdag  7:00 - 16.15
Torsdag  7:00 - 16.15
Fredag  7:00 - 15.30